Deze oefening helpt je om je basisidee sterker en unieker te maken.
Icoon Checkbox
Schrijf je ideeën uit in de notities, of gebruik je boekje. Praat erover met anderen.
Icoon Pijl
Na deze oefening kan je vol vertrouwen aan de slag met je idee.
Icoon Vlag

En nu is het aan jou... 

Jouw idee in één (lange) zin

Er zijn verschillende manieren om je concept krachtig op papier te zetten. Maar de vaakst gebruikte is zonder twijfel de formuleer-de-essentie-van-je-idee-in-één-zin manier, zoals op de afbeelding hieronder. Vul dit in voor jouw idee. Het principe is stil te staan bij je WAAROM, HOE en WAT.  Denk bij je 'waarom' niet enkel aan het probleem dat je oplost, maar ook aan de impact die je oplossing heeft zoals bijdragen aan duurzaamheid, sociale inclusie, …  

Herhaal deze oefening zo vaak je maar wil, maar schrap nooit je eerdere notities (die doen vaak dienst als springplank voor de volgende keer).

Hoe herken ik een goed idee - omschrijf je idee in één zin
Pitchtemplate

Geef je idee een naam

Nu je toch bezig bent, geef je idee ook meteen een leuke roepnaam of werktitel. Dat praat handiger. En leg een lijstje aan met unieke voordelen (de USP’s) van je onderneming. Zorg ervoor dat ze concreter zijn dan generieke zaken zoals ‘beter’, ‘sterker’, ‘anders’, ‘sneller’ of ‘goedkoper’.

Ieder goed idee begint op een bierkaartje... Ja dus, op café!
Jacques, ondernemer
Pen