Welke acties onderneem ik voor mijn sociaal statuut?
Icoon Checkbox
Welke rechten bouw ik op via de sociale bijdragen?
Icoon Pijl
Welke privé-risico’s vul ik aan met extra verzekeringen?
Icoon Vlag

En nu is het aan jou...

Check 1: Ben ik zelfstandig in hoofdberoep?

Kan je een vakje van het lijstje afvinken, dan kom je in aanmerking.

Je zelfstandige activiteit is je hoofdberoep als je:

 • daarnaast geen andere job hebt
 • minder dan 50% werkt als werknemer
 • minder dan 50% werkt als ambtenaar buiten het onderwijs
 • minder dan 60% werkt als leerkracht met een vaste benoeming
 • minder dan 50% werkt als leerkracht zonder vaste benoeming.

Twijfel je nog?
Neem contact op met je ondernemingsloket of een sociaal verzekeringsfonds.

Check 2: Sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds en ziekenfonds.

Ken je rechten in ruil voor de betaling van sociale bijdragen.

Als zelfstandige in hoofdberoep zorg je zélf voor een sociaal vangnet dankzij je sociale bijdragen. Je belangrijkste sociale rechten zijn:

 • ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • moederschapsverlof / vaderschapsverlof en bijhorende uitkeringen
 • adoptie- en pleegouderverlof
 • pensioen
 • overbruggingsrecht
 • uitkering mantelzorg

Hoeveel sociale bijdragen moet je betalen? Check die topic ook!

Check 3: Heb je behoefte aan extra's? Om je privé veilig te stellen tegen risico's? Om extra pensioen op te bouwen?

Hoewel je al een pakket aan rechten geniet, is je sociale vangnet als zelfstandige kleiner dan dat van een werknemer. Denk na wat je belangrijk vindt. Hoe kan je je levensstandaard vrijwaren in geval van een tegenslag? Zijn je pensioenrechten voldoende voor je toekomstplannen? Overweeg doordacht welke aspecten je privé en professioneel extra wil beschermen.

Bespreek binnen je gezin welke risico’s gedekt zijn via je partner en jezelf. Bekijk samen welke risico’s jullie willen indekken.

Enkele vragen ter inspiratie:

 • Welke sociale rechten bouw je al op binnen je gezin bijvoorbeeld via je partner?
 • Hoe vangen we binnen jullie gezin een situatie op als je door ziekte of invaliditeit tijdelijk of permanent niet kan werken? Is een verzekering gewaarborgd inkomen een optie?
 • Is de terugbetaling van ziektekosten voldoende of neem je toch beter een extra hospitalisatieverzekering?
 • Is je pensioen dat je opbouwt voldoende voor jullie toekomstplannen? Overweeg je een extra pensioenplan?

Tip: Doe beroep op je boekhouder of adviseur die je extra verzekeringen kan aanraden.

Meer informatie over je sociaal statuut weten? Surf naar deze website.