Je sociale bijdragen betalen is een plicht als zelfstandige ondernemer.
Icoon Checkbox
Afhankelijk van je financiële situatie is het raadzaam om de standaard bijdrage aan te passen.
Icoon Pijl
Laat je bij de bijdrageberekening door een sociaal verzekeringsfonds adviseren.
Icoon Vlag

En nu is het aan jou... 

4 FAQ’s over je sociale bijdragen

1. Waarvoor betalen?

Als zelfstandige sta je in voor je eigen sociale zekerheid. Maar in ruil heb je recht op pensioen, uitkeringen bij ziekte en invaliditeit, enzovoort. Het overzicht van je totale sociale bescherming vind je hier terug. 

2. Hoeveel betalen?

Als starter kan je nog geen inkomen voorleggen. De eerste drie kalenderjaren betaal je voorlopige minimumbijdragen of zijn je sociale bijdragen gebaseerd op een forfaitair geschat inkomen. Als ondernemer betaal je elk kwartaal je sociale bijdrage.

Ongeveer twee jaar later deelt de fiscus je inkomen mee aan je sociaal verzekeringsfonds. Op dat ogenblik worden je sociale bijdragen definitief en worden ze verrekend.
Betaalde je te veel? Dan krijg je het saldo teruggestort. 
Stortte je te weinig? Dan moet je het verschil bijpassen zónder verhogingen.

Start je pas in het tweede, derde of vierde kwartaal als zelfstandige? Dan wordt je beroepsinkomen van een onvolledig jaar omgerekend op jaarbasis.

Hoeveel sociale bijdragen je betaalt, hangt af van je statuut en je netto belastbaar inkomen. Je netto belastbaar inkomen is je bruto-inkomsten min je betaalde sociale bijdragen, je beroepskosten en eventuele verliezen. 

Tip: Je betaalde sociale bijdragen zijn een fiscaal aftrekbare kost. 
Verwacht je een hoger beroepsinkomen? Laat je sociale bijdragen aanpassen. Je geniet een grote fiscale aftrek en zo voorkom je ook financiële verrassingen achteraf bij de definitieve afrekening.

Tip: Doe een beroep op Primostarter. Start je in hoofdberoep of ben je meewerkende echtgenoot in een maxistatuut? Vraag bij je inschrijving in het ondernemingsloket of je hiervoor in aanmerking kan komen. Dan kan je gedurende 4 kwartalen verlaagde sociale bijdragen betalen bij beperkte beroepsinkomsten. 

Check het overzicht van de voorlopige sociale bijdragen.

3. Verhoging of verlaging aanvragen: een optie?

Verwacht je een opmerkelijke toename van je beroepsinkomen, dan kan je een verhoging van de te betalen sociale bijdragen aanvragen. Check de tip rond de fiscale aftrek hierboven. 
Maar omgekeerd kan ook, verwacht je een daling dan kan je een verlaging aanvragen op basis van onderbouwde argumenten.
Pas wel op: laat je je sociale bijdragen verminderen en blijkt achteraf dat je je inkomen te laag inschatte, dan betaal je boven op de regularisatie nog een fors supplement.

Je hebt er dus alle baat bij je inkomen correct in te schatten! Je boekhouder kan je daarbij helpen.

4. Berekening op je maat?

Gebruik de online rekentools die je kan terugvinden bij je ondernemingsloket of maak een afspraak bij een sociaal verzekeringsfonds. Vraag advies aan je boekhouder of startersadviseur. 

Meer weten?

Werk je al als zelfstandige en wil je een gepersonaliseerde berekening op maat? Contacteer dan je ondernemingsloket of sociaal verzekeringsfonds. Basisinformatie kan je vinden op www.rsvz.be