Een helder contract zorgt voor een vlotte samenwerking.
Icoon Checkbox
Hou onze checklist bij de hand, terwijl jij je (eerste) contract opstelt.
Icoon Pijl
Win juridisch advies in bij experten.
Icoon Vlag

En nu is het aan jou...

Stel jezelf de volgende vragen

  • Wie gaat een contract met wie aan? Geen contract zonder een volledige identificatie van alle betrokken partijen.

  • Omschrijf de samenwerking zo duidelijk mogelijk: wat, waar, wanneer,  waarom en hoe wordt er samengewerkt en is dat voor (on)bepaalde duur?
  • Niet alleen het begin, maar ook het (mogelijke) einde van een samenwerking is belangrijk. Wat als … het misgaat? Vermeld opschortende en / of ontbindende voorwaarden mét alle mogelijke redenen en gevolgen.
  • Vergeet je intellectuele eigendom niet te beschermen.  
  • Vermeld alle mogelijke vergoedingen, inclusief de betalingsmodaliteiten.
  • Niet vergeten: algemene (verplichte!) bepalingen zoals vertrouwelijkheid, splitsbaarheid en overmacht.

Overloop de checklist 'Overeenkomsten' van FlandersDC

Tip: Raadpleeg je sector- of werkgeversorganisatie voor templates en advies. En met de kmo-portefeuille heb je korting op bepaalde juridisch adviezen.

Vertrouwen is een sterk iets. Te veel vertrouwen kan gevaarlijk zijn. Dek je risico's en maak een duidelijke overeenkomst.
Katty, adviseur
Potlood