Je kan punt per punt afchecken of je voldaan hebt aan je sociale en fiscale verplichtingen.
Icoon Checkbox
Geen stress van je administratieve verplichtingen.
Icoon Pijl
Geen krak in je verplichten nakomen? Neem een boekhouder onder de arm, die je kan ontlasten.
Icoon Vlag

En nu is het aan jou...

Je sociale verplichtingen

Sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds en ziekenfonds (eenmalig)

Je moet je als zelfstandige aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds vóór de start van je zelfstandige activiteit. Iedere drie maanden moet je aan dat fonds je sociale bijdragen betalen.

De minimale bijdrage bedraagt 20,5% van je netto belastbaar inkomen. Dat is het nettoloon dat overblijft na aftrek van de beroepskosten. Daar bovenop komt nog een administratiekost afhankelijk van je sociaal verzekeringsfonds.

Tip: als je in aanmerking wil komen voor uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering moet je je aansluiten bij een ziekenfonds naar keuze.

Bereken en betaal je sociale bijdragen (per kwartaal)

Je betaalt voorlopige bijdragen in functie van je inkomen van drie jaar geleden. Twee jaar na het betalen van het voorschot worden de definitieve bijdragen berekend. Bij de regularisatie krijgt je geld terug of moet je bijbetalen.

Als starter is het uiteraard nog niet duidelijk welke inkomsten er waren om het voorschot op te baseren. Daarom betaal je de eerste drie jaar een minimumbijdrage.

Tip: je kan je voorlopige bijdragen aanpassen indien je vermoedt dat je meer zal verdienen. Die verhoging is een aftrekpost op je belastingbrief. Verlagen kan ook, maar alleen indien je voldoet aan de criteria voor verlaging.

Betaal je vennootschapsbijdrage (jaarlijks)

Start je een vennootschap op, dan moet je jaarlijks een vennootschapsbijdrage betalen.

Tip: bestaande vennootschappen en vennootschappen opgericht vóór 1 april betalen vóór 30 juni. Vennootschappen opgericht op 1 april of later betalen binnen 3 maanden na de oprichting.

Starters kunnen de eerste drie jaar een vrijstelling krijgen. Meer info in de subsidiedatabank van VLAIO.

Je sociale verplichtingen (indien je personeel aanwerft)

Je kan aansluiten bij een erkend sociaal secretariaat zodat zij de voorgeschreven formaliteiten vervullen voor de aanwerving van personeel en personeelsbeheer.

De administratieve formaliteiten:

 • Inschrijving bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid + Dimona-aangifte.
 • Afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering
 • Aansluiten bij een Kinderbijslagfonds
 • Aansluiten bij een Vakantiefonds
 • Aansluiten bij een Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk
 • Aanvragen van een rijksregisternummer
 • Oprichten van bepaalde diensten of commissies

Tip: bekijk samen met je sociaal secretariaat welke formaliteiten je moet vervullen en laat de opvolging aan hen over, zodat jij je verder kan bezig houden met het starten van je onderneming.

De fiscale verplichtingen

Betaal je inkomensbelastingen (jaarlijks)

Je moet, ongeacht of je een eenmanszaak of vennootschap voert, ieder jaar een belastingaangifte doen.

Als eenmanszaak val je onder de personenbelasting

Een vennootschap valt onder de vennootschapsbelasting

De manier en het tijdstip van de aangifte verschillen naargelang je een eenmanszaak of vennootschap runt. Hecht hier het nodige belang aan om boetes te vermijden.

Tip: zowel eenmanszaken als vennootschappen moeten voorafbetalingen doen op hun belastingen. Indien er geen voorafbetalingen gebeurd zijn, volgt een belastingvermeerdering. Eenmanszaken die tijdig en genoeg voorafbetalingen doen, krijgen een financiële stimulans. Voor vennootschappen is geen stimulans voorzien.

Dien je btw-aangifte in (maandelijks of per kwartaal)

Je moet voor de opstart van je zelfstandige activiteit controleren of je btw-plichtig bent. De meeste ondernemingen die goederen en diensten leveren zijn btw-plichtig. Heb je twijfels, neem dan contact op met een boekhouder of je lokaal belastingkantoor.

Ben je btw-plichtig, dan moet je vóór de start van je activiteit een btw-aanvraag doen bij het bevoegde belastingkantoor. Na de goedkeuring van de aanvraag wordt het ondernemingsnummer geactiveerd bij de belastingdiensten.

Als btw-plichtige onderneming moet je:

 • btw-aangiftes indienen;
 • de btw doorstorten aan de staat; 
 • een jaarlijkse klantenlisting indienen; 
 • een correcte boekhouding voeren; 
 • facturen opmaken

Tip: de meeste ondernemers vallen onder de algemene regeling en moeten een maandelijkse aangifte indienen. Er bestaan wel afwijkende regelingen voor ondernemingen met een kleinere omzet. Deze kleine ondernemingen zijn vrijgesteld van het grootste deel van de btw-verplichtingen. 
 

Geef je bedrijfsvoorheffing aan (maandelijks)

Op de bezoldiging van personeel en van bedrijfsleiders (van vennootschappen) moet bedrijfsvoorheffing worden aangegeven door de werkgever/vennootschap. 
De aangifte en betaling doe je binnen de vijftien dagen na het verstrijken van de maand waarin de bezoldiging werd toegekend.

De bedrijfsvoorheffing moet steeds aangegeven worden, ook al heb je gedurende een periode geen belastbare inkomsten betaald/toegekend of als er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd is.

Je zal fiscale fiches moeten (laten) opmaken op naam van de ontvangende werknemer/bedrijfsleider en je moet deze indienen vóór 1 maart van het jaar na dat waarop die fiches betrekking hebben. Meer info op de website van de FOD financiën

Betaal roerende voorheffing

Houd als vennootschap ook rekening met de roerende voorheffing, een belasting op uitbetaalde dividenden of interesten die je moet inhouden en betalen. De roerende voorheffing moet je tijdig aangeven en betalen. Er zijn wel een aantal vrijstellingen of verminderingen voorzien.

Voorafbetalingen (optioneel)

Zowel zelfstandigen als vennootschappen moeten voorafbetalingen doen, gebaseerd op de vermoedelijke winsten van het lopende jaar. Indien dit niet gebeurt, worden belastingvermeerderingen aangerekend. Er zijn 4 momenten van voorafbetalingen: 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december.

Tip: als je voor de eerste maal een zelfstandige activiteit begint, ben je voor drie jaar vrijgesteld van belastingvermeerdering, op voorwaarde dat je de zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefent. Ook nieuw opgerichte vennootschappen zijn gedurende de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting geen belastingvermeerdering verschuldigd. Om verrassingen te voorkomen raden wij evenwel aan voorafbetalingen te doen.

Extra info op financien.belgium.be

Klembord