Als zelfstandige kan je een deel van je gemaakte kosten 'aftrekken van de belastingen'
Icoon Pijl
Kijk na welke van jouw gemaakte onkosten in aanmerking komen om in te brengen
Icoon Checkbox
Je recupereert een deel van je gemaakte kosten en betaalt minder belastingen
Icoon Vlag

En nu is het aan jou...

Checklist: mag ik het inbrengen als een beroepskost?

Als je uitgave voldoet aan de volgende vier voorwaarden mag je ze inbrengen als beroepskost:

  • De uitgave is werkgerelateerd
  • De uitgave zorgt er mee voor dat je onderneming draait en dat je een belastbaar inkomen verkrijgt
  • De uitgave is gebeurd (geboekt) in hetzelfde jaar als waarin je ze wilt inbrengen
  • Je hebt een bewijs van de uitgave (factuur, btw-bon, ontvangstbewijs, onkostennota)

Wat kan ik dan precies inbrengen?

Volledig aftrekbare kosten

Zaken zoals professionele huisvestingskosten, de boekhouder, werkkledij, zakelijke reiskosten, sociale bijdragen, kantoorbenodigdheden, professionele kosten voor telefoon en internet, aanvullende verzekeringen kan je volledig inbrengen als beroepskost.

Gedeeltelijk aftrekbare kosten

Sommige kosten kan je slechts gedeeltelijk inbrengen. Denk daarbij aan: kosten voor je auto en je auto zelf (percentage afhankelijk van de CO2-uitstoot), professionele restaurantkosten, relatiegeschenken, reclame en tickets voor congressen en seminaries (+ de reis- en verblijfskosten).

Niet-aftrekbare kosten

Andere kosten, zoals geldboetes, gewone kledij, belastingen en privé-uitgaven kan je helemaal niet inbrengen.

Gemengde kosten

Indien je van thuis uit werkt kan je je huisvestingskosten en kosten voor het internet en telefoon gedeeltelijk inbrengen. Je zal hiervoor een verdeelsleutel moeten opstellen die een realistisch beeld geeft van welk gedeelte van je gebruik professioneel is en welk gedeelte persoonlijk. Hetzelfde kan gelden voor een gsm, laptop of auto die je zowel privé als professioneel gebruikt.

Investeringen

Grotere investeringen schrijf je niet in één keer af, maar worden over een vast bepaald aantal jaar telkens gedeeltelijk afgeschreven. Voorbeelden hiervan zijn een smartphone, computermateriaal of klein gereedschap, voertuigen, meubilair en machines, kantoren en gebouwen en industriële gebouwen. 

Let op! Op al deze regels bestaan er uitzonderingen, doe dus zeker op voorhand je huiswerk en ga te rade bij je boekhouder, zodat je bij de afrekening niet voor een verrassing komt te staan.

Om onkosten te kunnen aftrekken, moet je ze eerst ook wel uit eigen zak betalen. Maak dus geen kosten om kosten te maken.
Bert, financieel adviseur

Breng een forfaitair bedrag in

Lijkt je dit allemaal wel erg veel administratie? Als vrije beroeper, bedrijfsleider of meewerkend echtgeno(o)t(e) kan je er ook voor kiezen om een forfaitair bedrag in te brengen. Hoeveel je maximaal mag inbrengen, is afhankelijk van de categorie waartoe je behoort.

Het kan zeer interessant zijn om dit zo te regelen als je niet zo veel onkosten hebt, of als ze moeilijk te bewijzen zijn. Liggen je onkosten toch hoger, dan kies je er misschien toch beter voor om ze te bewijzen. Welke optie voor jou het voordeligst uitkomt bespreek je best eens met je boekhouder. Er bestaan online ook verschillende onkostentools die je kan raadplegen om die berekening te maken. 
 

Rekenmachine