Eigen middelen zijn belangrijk bij het starten van een onderneming.
Icoon Checkbox
Gelukkig kan je die altijd aanvullen met extra financieringsmogelijkheden.
Icoon Pijl
Check de subsidiedatabank om je financiering te vergemakkelijken.
Icoon Vlag

En nu is het aan jou...

Breng je financieringsbehoefte in kaart 

Je financieel plan is een onderdeel van je ondernemingsplan.  Denk bij de opmaak hiervan ook aan mogelijke alternatieven om het kostenplaatje te drukken. Heb je bijvoorbeeld een kantoor 24/24 nodig of kan je dit delen met een andere ondernemer? Heb je een bedrijfswagen nodig of zou je gebruik kunnen maken van een systeem zoals cambio?   

Zoek financiering

Er bestaan heel wat externe financieringsmogelijkheden, afhankelijk van jouw “levenscyclus” als ondernemer: starter, overnemer, groeier, innovator.

Doen: bekijk de volgende infographic en ontdek welke factoren jouw zoektocht naar fondsen beïnvloeden. Wist je trouwens dat investeerders steeds vaker duurzaamheidscriteria hanteren? En dat duurzame projecten vaak betere financieringsvoorwaarden krijgen?

Schematische voorstelling financieringsvormen

Vind financiering

Eigen vermogen, vreemd vermogen en/of andere? Maak de optelsom, totdat je voldoende kapitaal hebt om je ondernemersdroom te realiseren.

Durf ook kritisch te zijn naar waar de middelen vandaan komen en stroken met de waarden van jouw project.  Via de bankenwijzer van FairFin kan je bijvoorbeeld nagaan hoe goed jouw bank scoort op het gebied van duurzaamheid.  

Doen: bekijk de volgende infographic en ontdek welke fondsen je kan combineren.
 

Invulschema met checklists op fondsen op te sporen

Tip: Vertel jouw verhaal via de online tool 'Financieringskompas' en vind de best passende financieringsmogelijkheden voor jouw project. Bekijk de subsidiedatabank en vind de financieringsmogelijkheden die je (misschien) nog niet kende of kom naar een van onze online contactdagen die we organiseren om je te ondersteunen in je financieringszoektocht. Bovendien is er het traject FINMIX, waarbij je geholpen wordt jouw financieringsmix rond te krijgen. 

Tip: Lees de publicatie 'Subsidiegids voor starters'.

Cash is king. Zorg voor voldoende financiering.
Jo, financieel expert