Ontdek de voor- en nadelen van de verschillende ondernemingsvormen.
Icoon Checkbox
Besef dat de keuze van de ondernemingsvorm gevolgen heeft voor jou, jouw onderneming én omgeving.
Icoon Pijl
Vraag raad aan je boekhouder of notaris vooraleer je de knoop doorhakt.
Icoon Vlag

En nu is het aan jou...

Vergelijk beide ondernemingsvormen en vink daarna aan wat jij belangrijk vindt.

Eenmanszaak

Wie?

Jij en alleen jij.

Oprichting en werking

Een eenmanszaak is de eenvoudigste manier om een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Je hebt een minimaal startkapitaal nodig, kan snel starten en meestal volstaat een vereenvoudigde boekhouding.

Aansprakelijkheid

Persoonlijk bezit van de ondernemer en het vermogen voor de beroepsactiviteit zijn niet gescheiden.

Tip: soms is het wel aangeraden om je gezinswoning in deze situatie extra te beschermen. Hier lees je hoe je dat best aanpakt.

Belastingstelsel

De opbrengsten uit een eenmanszaak worden belast via de personenbelasting. Deze belasting is progressief: hogere winsten worden zwaarder belast.

Continuïteit

Bij het overlijden van de ondernemer geldt het erfrecht: de zaak kan dan verdeeld worden over meerdere erfgenamen. Dat leidt mogelijks tot heel wat onzekerheid voor een erfgenaam die reeds meewerkte in de onderneming.

Vennootschap

Wie?

Jij en eventueel partners die niet alleen kapitaal inbrengen, maar zich ook actief inzetten voor de vennootschap.

Oprichting en werking

De oprichting van een vennootschap vereist vaak de tussenkomst van een notaris. Denk ondermeer aan een financieel plan en de opstelling van de statuten. Kortom, meer formaliteiten en verplichtingen.

Aansprakelijkheid

Persoonlijk bezit van de ondernemer en het vermogen voor de beroepsactiviteit zijn wel gescheiden.

Belastingstelsel

Een vennootschap wordt belast onder het stelsel van de vennootschapsbelasting. Deze belasting is lager en neemt minder snel toe. Hoe groter de ondernemingswinst, hoe voordeliger de vennootschapsbelasting.

Continuïteit

Bij het overlijden van de ondernemer blijft de vennootschap bestaan. De aandelen van de overledene worden verdeeld onder de erfgenamen en alle aandeelhouders beslissen samen wie de zaakvoerder gaat zijn.

Tip: meer info over de verschillende ondernemingsvormen vind je in de publicatie Mijn eigen zaak. Ook de moeite om te bekijken: de websites notaris.be en deze van de FOD economie. Naast info over ondernemingsvormen krijg je er ook praktische info over de verplichte formaliteiten.

Tip: Vraag raad aan je boekhouder of notaris vooraleer jij de knoop doorhakt.

Infographic ga je voor een eenmanszaak of vennootschap? Tekst zelfde als tekst hierboven.

Doen

Vink de aspecten aan die je zelf belangrijk vindt bij de keuze van je ondernemingsvorm en stap daarmee naar je boekhouder of notaris. 

 • scheiding tussen privévermogen en bedrijfsvermogen 
 • beschermen van een eigen woonhuis en/of meerdere onroerende goederen
 • bereid om (ondernemerschaps)risico's te nemen
 • hoeveel kapitaal / financiële middelen nodig
 • welk startkapitaal heb je zelf ter beschikking 
 • liever beperkte aansprakelijkheid 
 • fiscale optimalisatie nastreven
 • samenwerken met partners  
 • alleen beslissingen kunnen nemen
 • familiale context
 • vermogen aantrekken 
 • scheiding tussen eigendom en bestuur is mogelijk
 • eenvoudige boekhouding waar ik gemakkelijk zicht op heb 
 • snelle en eenvoudige opstart
 • opvolging voor mijn onderneming is geen issue

En handig om mee te nemen!

Vlot en veilig je vennootschap oprichten?

Gebruik de tool StartMyBusiness van www.notaris.be voor startende ondernemers. Het is een eenvoudige, snelle en veilige manier om de noodzakelijke administratie in orde te brengen. Je kan er meteen ook je notariskantoor kiezen. 

Papieren